top of page

MOIT 17

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

_DSC5035_edited.jpg

ไตรมาสที่

2

ไตรมาสที่

4

bottom of page