top of page
  • รูปภาพนักเขียนADMIN

ภาพข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลวังทรายพูน


งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วังทรายพูน ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายประทีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน มอบหมายให้นางอรนิภา พึ่งไชย หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวังทรายพูน พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การช่วยฟื้นคืนชีพและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอวังทรายพูน ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหอประชุมอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page