top of page
  • รูปภาพนักเขียนADMIN

สาระน่ารู้ : ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

เป็นภาวะที่ลูกหลานหรือผู้ดูแล ควรให้ความสนใจ ใส่ใจ และสังเกต เพราะเมื่อสูงวัยขึ้น สุขภาพร่างกายเสื่อมถอยลง ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น ก็อาจส่งผลต่อสภาพอารมณ์และสุขภาพจิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลิตสื่อโดย : ทีมสื่อและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลวังทรายพูน ( 8/11/66)ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page